Ulstein og Hareid Jeger og Fiskarforening
 
 
 

RIOS prøva 2006

 

Årets RIOS prøve vart prega av flott vêr, masse fugl og dårleg påmelding. Grunna den dårlege påmeldinga vart det bestemt å køyre prøva som eindags prøve.

Alle hundar fekk rikelig muligheit på fugl, og vi enda opp på ein premieringsprosent på 25.

Takk til Stig Røyseth som dømte og Hareid utmarkslag for lån av terreng. Og gratulerer til dei premierte !
3AK B Orreleikens Mira e/f Eivind Høydal
3AK GS Hurlumheias Mette Marit e/f Skjalg Pedersen

t here!
  • Jakt/skyteutval
  • Fiskeutval
  • © Ulstein og Hareid Jeger og Fiskarforening     |     Design og CMS: Osberget AS