Ulstein og Hareid Jeger og Fiskarforening
 
 
 

KJØP JAKTKORT HER

Du kan no nytte VIPPS ved betaling av jaktkort

Gå til Kjøp og betal og søk opp

Ulstein og Hareid JFF  eller # 507398 


Korona

På grunn av Korona blir det ikkje vanleg årsmøte i 2020. Årsmelding og rekneskap er derfor lagt ut her på heimesida.

Valg: alle som vart vald i 2018 står eit år til.

Medlemer som har merknadar til noko av dette må sende melding til formann på email: rune.urke@gmail.com

Tidsfrist for merknad: 7. mai 2020.

UTSETT ÅRSMØTE

Inntil vidare

Årsmøte komande torsdag 19.03.20 vert utsett inntil vidare

Årsmøte UHJFF

19.03.20 kl 1900
Stad: Biblioteket i Ulstein Arena

Vanlige årsmøtesaker
Val av styre og utval

Eventuelle saker til årsmøtet sendast formann.

vel møtt !

Takk til Sparebanken Møre

storlogofargevisning.jpg

Takk til Sparebanken Møre for tilskot på kr. 15.000 til kjøp av sikkerhetsdør til våpenromet ved leirduebana på Hjørungavåg!

FLUGEKASTKURS

standard_1_fluefiske.png

Kurs i flugekasting for nybegynnarar.

Oppstart fredag 24. mai kl 18

Teoretisk og praktisk del

Påmelding til: rune.urke@gmail.com

Pris: gratis for medlemar

For andre: kr 200.

Årsmøte 2019

På årets årsmøte vart 2 av foreiningas styrerepresentantar heidra for lang og tru tjeneste. Etter 25 år i styret med ymse verv vart Skjalg Pedersen og Jens Aage Aschehoug tildelt Æresmedlemskap i UHJFF. Utmerkelsen vart høytideleg overrekt av NJFF fylkesleiar i Møre og Romsdal, Monica Malmedal.
Og dersom nokon skulle lure tok dei begge gjenval saman med resten av hovedstyret.

HUSK Å SEND INN JAKTRAPPORT !

Sendast: jaktrapportuhjff@gmail.com

Rapport frå jakt på  både Ulstein og Hareid utmarkslag og Brandal utmarkslag sine terreng sendast til same adresse.

Husk å skrive kva terreng rapporten gjeld for.

Treningskort fuglehund

Som kjent er det oppretta eit nytt utmarkslag på øya, Brandal Utmarkslag.
All utmark tilhøyrande Gnr. 40 i Brandal høyrer inn under Brandal utmarkslag.

UHJFF har inngått avtale med utmarkslaget om leige av småviltjakta samt tilatelse til trening av hund.

Jakt og hundetrening vert organisert av UHJFF, og tilboda er forbeholdt medlemmar av UHJFF.

For å dekke inn leiekostnader er foreininga sjølvsagt nøydde til å ta litt betalt for jakt og treningskort.

Treningskortet kostar kr. 200.- og kan kjøpast av formann, nestformann eller på VIPPS ( Ulstein og Hareid jff ) ved VIPPS kjøp er kvittering gyldig treningskort.

Reglar og kart over treningsterrenget er vedlagt.

Når det gjeld jaktkort vil vi kome tilbake med meir informasjon.

reglar_og_kart-treningsterreng.pdf

DUGNAD

Det vert dugnad på leirduebana i Hjørungavåg mandag 2.juli kl.18.00

Taket på nyehuset skal leggast, fint om mange kan kome. Ta gjerne med drill!

Årsmøte

Innkalling til årsmøte 21.03 kl 1900
I kantina på "gamle SUFH" på Reiten i Ulsteinvik

Årsmeldingar
Val av styre og utval
Årsmøtesaker

Lett servering.

Eventuelle saker til årsmøtet må vere styret i hende seinast måndag 13.03

Vel møtt !

_rsm_te_uhjff_2018.ppt

VIPPS

Nytt av året er at du no kan nytte VIPPS ved betaling på leirduebana samt ved kjøp av hundefôr.

Leirduebana
Ulstein og Hareid jff

VIPPSnr: 507398

12Neste
  • Jakt/skyteutval
  • Fiskeutval
  • © Ulstein og Hareid Jeger og Fiskarforening     |     Design og CMS: Osberget AS