Ulstein og Hareid Jeger og Fiskarforening
 
 
 

UHJFF er ei open foreining
med 110 medlemmar

AKTUELTSjå alle

Om UHJFF

KARI WALDAL EIDE

KVINNEKONTAKT

Tlf: 477 55 840

RUNE URKE

FORMANN

Tlf: 982 30 690

MATS REFSNES

JAKTUTVAL

Tlf: 901 85 903

STIG HOLE

FISKEUTVAL
Tlf: 450 65 075

Rediger artikler

Jakt Brandal Utmark 2021-22

Jaktstart 10.september 2021 

Vedlagt finn du nye jaktreglar og kart over området

  • Storfugl er freda
  • Kjøp jaktkort med Vipps

OMRÅDEKART BRANDAL UTMARK
JAKTREGLAR BRANDAL UTMARK

LES MEIR

OM UHJFF

UHJFF er ei open foreining og har om lag 200 medlemmar.

Vi har hatt ein kraftig medlemsauke siste åra. Tilgang på små- og stor-vilt jakt i kommunane Hareid og Ulstein. God bestand av hjort, hare, orrfugl, grågås, sjøfugl og sel

Aktiviteter i regi av UHJFF

Medlemsmøter
Jegerprøvekurs
Skogplanting
Familliedag
Stand på Ulsteindagane

Jakt/skyteutval

Leirdueskyting
Kursaktivitet
Instruksjon / veiledning i hagleskyting
Skytesimulator
Samarbeid med utmarkslaga ang. småviltjakt

Tilgang på jakt

Utmarkslaga i Ulstein og Hareid forvalter småviltjakta for sine medlemmar.
Det er sal av jaktkort med og utan hund på ”all utmark” som utmarkslaga disponerer
UHJFF har eit nært samarbeid med utmarkslaga gjennom årlege fellesmøter
UHJFF har påvirkningskraft på forvaltninga av småviltbestanden gjennom desse møta
UHJFF sel jaktkort på vegne av utmarkslaga
Av kortsalet gjennom UHJFF får foreininga 10% av inntekta
UHJFF held representantar til oppsynstjeneste for utmarkslaga
Relativt lett å sleppe til på hjortejakt gjennom grunneigara

Fiskeutval

Rikelig med fiskemogeligheiter i dei rundt 20 fiskevatna som husar aure og røye
2 av fiskevatna krev fiskekort
Store havfiske mogeligheiter
3 smålaks, sjøaure elver der dei lokale grunneigar/elvelaga sel fiskekort
Fisketurar
”Kultivering” av Ytreflø vatnet
Garn og båtrett i Ytreflø vatnet
Skulestang prosjekt
Kai-fiske konkuranse

RIOS

Medlemsmøter med aktuelle tema
Dressurkurs
Eige treningsterreng 1.aug – 1. Apr
Trening på duer frå eige dueslag
Fellesturar
Hund / sau dressur
Avlegging av apportbevis
Fuglehund prøve
Trening og prøve for ettersøkshundar

Eigendelar

Leirdueanlegg i Hjørungavåg etter godkjende normer for trapbane.
Opparbeidde standplassar, bunkers og Beomat leirduekaster
Campingvogn
Lavo
Div. video, litteratur og kursmateriell
Skytesimulator
Startrevolvera
Fiskestengre

Inntekter

Kontingent inntekter
Kursvirksomhet
Aktivitets støtte
Inntekter fra leirduebana

Kompetanse

Fylkesinstruktør el. Dressur NJFF
2 NJFF autoriserte hund/sau dressører
NKK Dressurinstruktør – hund
NJFF Instruktør i hagleskyting
FKF autorisert fuglehundprøve dommar
2 autoriserte jegerprøve instuktørar

LES MEIR

Kjøp jakt- og fiskekort

For kjøp av jakt- og fiskekort må du kunne vise til kvitteringa. Denne kviteringa vil gjelde som kjøpt kort. Før du kjøper jakt-/fiskekort må du ha lest og forstått våre JAKTREGLER

Kjøp jakt- og fiskekort

Kjøp på Vipps

ULSTEIN OG HAREID UTMARKSLAG  Vipps nr #711297 PRISAR

BRANDAL UTMARKSLAG sjå alternativ HER 


Bli medlem

Vi ynskjer alle store og små jaktentusiastar 
hjarteleg velkomen til UHJFF!

Dette får du som medlem i UHJFF:

  • Rabattar på Friluftsutstyr
  • Invitasjonar til utflukter
  • Invitasjonar til kurs
  • Medeier i minebater.no
  • BLADET JAKT & FISKE UT ÅRET

*BLI MEDLEM

*Medlemsregistreringa skjer no hos www.njff.no

  • Jakt/skyteutval
  • Fiskeutval
  • © Ulstein og Hareid Jeger og Fiskarforening     |     Design og CMS: Osberget AS